Serwis Ogłoszeniowy Przedslubny.pl
Znajdź w serwisie:
Nowość! Kalendarium przedślubne »
 
 

Formalności przedślubne

 
 

Ślub cywilny

Do Urzędu Stanu Cywilnego należy zgłosić się co najmniej dzień i jeden miesiąc przed planowaną datą ślubu. Świadkowie powinni pojawić się w USC dopiero w dniu ślubu na ok. 15 minut przed wyznaczoną godziną ślubu.

W USC przyszła młoda para:

 • zapewnia pisemnie o braku jakichkolwiek przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
 • deklaruje jakie nazwiska po ślubie będzie nosić oraz jakie nazwisko będą nosiły dzieci,
 • uiszcza opłatę skarbową, której wysokość wynosi obecnie 84,00 zł.

Potrzebne dokumenty

Kawaler lub panna potrzebuje:

 • dowód osobisty
 • skrócony odpis aktu urodzenia

Rozwódka lub rozwodnik potrzebuje:

 • dowód osobisty
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

Wdowa lub wdowiec potrzebuje:

 • dowód osobisty
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • skrócony odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka

Gdy jedna z osób wstępujących w związek małżeński jest cudzoziemcem, potrzebny jest:

 • paszport
 • akt urodzenia przetłumaczony na język polski
 • zaświadczenie o prawnej zdolności do zawarcia związku małżeńskiego


Ślub kościelny

Należy ustalić i zarezerwować datę ślubu w parafii (wg obecnego prawa może to być dowolna parafia, niezwiązana z przyszłą parą młodą) z dużym wyprzedzeniem, ponieważ na ogół chętnych do zawarcia związku w dzień tygodnia sobota jest dużo. Jednocześnie należy zapisać się kurs przedmałżeński, którego ukończenie jest wymagane przez wszystkie parafie. Kurs przedmałżeński trwa 8 tygodni.

Potrzebne dokumenty

Trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z dokumentami:

 • świadectwo bierzmowania
 • świadectwo chrztu (wystawione co najwyżej 3 miesiące przed wizytą w kancelarii)
 • zaświadczenie zaświadczenie o uczestnictwie lub ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 • dowód osobisty

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie sporządzony protokół przedślubny oraz zostaną ustalone zapowiedzi przedślubne. Jeśli przyszli państwo młodzi należą do różnych parafii, zawiadomienie o zapowiedziach przedślubnych należy złożyć w swojej parafii samodzielnie. Należy zadbać o przystąpienie do sakramentu spowiedzi, podczas którego należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.